OSIEDLE JANOWO PARK

ID Budynek Nr lokalu Piętro Pow. Pokoje Położenie Termin odbioru Cena/m2 Cena Karta lokalu Rzut
OJP/B01/P0/M01 B1 01 0 40,57m2 2 północ, wschód, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P0/M02 B1 02 0 48,32m2 2 północ, wschód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P0/M03 B1 03 0 40,41m2 2 południe, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P0/M04 B1 04 0 47,24m2 2 południe, zachód, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P0/M05 B1 05 0 47,33m2 2 południe, północ, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P1/M06 B1 06 1 57,57m2 3 północ, wschód, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P1/M07 B1 07 1 48,32m2 2 północ, wschód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P1/M08 B1 08 1 40,41m2 2 zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P1/M09 B1 09 1 47,24m2 2 południe, zachód, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P1/M10 B1 10 1 47,33m2 2 północ, zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P2/M11 B1 11 2 57,57m2 3 północ, wschód, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P2/M12 B1 12 2 48,32m2 2 północ, wschód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P2/M13 B1 13 2 40,41m2 2 zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P2/M14 B1 14 2 47,24m2 2 południe, zachód, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P2/M15 B1 15 2 47,33m2 2 północ, zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P3/M16 B1 16 3 57,57m2 3 północ, wschód, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P3/M17 B1 17 3 48,32m2 2 północ, wschód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P3/M18 B1 18 3 40,41m2 2 zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P3/M19 B1 19 3 47,24m2 2 południe, zachód, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B01/P3/M20 B1 20 3 47,33m2 2 północ, zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P0/M01 B2 01 0 50,44m2 3 północ, południe, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P0/M02 B2 02 0 43,35m2 2 południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P0/M03 B2 03 0 43,35m2 2 południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P0/M04 B2 04 0 50,86m2 2 północ, południe, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P1/M05 B2 05 1 56,50m2 3 północ, południe, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P1/M06 B2 06 1 43,35m2 2 południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P1/M07 B2 07 1 43,35m2 2 południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P1/M08 B2 08 1 50,86m2 2 północ, południe, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P2/M09 B2 09 2 56,50m2 3 północ, południe, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P2/M10 B2 10 2 43,35m2 2 południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P2/M11 B2 11 2 43,35m2 2 południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P2/M12 B2 12 2 50,86m2 2 północ, południe, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P3/M13 B2 13 3 56,50m2 3 północ, południe, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P3/M14 B2 14 3 43,35m2 2 południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P3/M15 B2 15 3 43,35m2 2 południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B02/P3/M16 B2 16 3 50,86m2 2 północ, południe, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P0/M01 B3 01 0 40,57m2 2 północ, wschód, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P0/M02 B3 02 0 48,32m2 2 północ, wschód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P0/M03 B3 03 0 40,41m2 2 południe, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P0/M04 B3 04 0 47,24m2 2 południe, zachód, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P0/M05 B3 05 0 47,33m2 2 południe, północ, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P1/M06 B3 06 1 57,57m2 3 północ, wschód, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P1/M07 B3 07 1 48,32m2 2 północ, wschód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P1/M08 B3 08 1 40,41m2 2 zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P1/M09 B3 09 1 47,24m2 2 południe, zachód, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P1/M10 B3 10 1 47,33m2 2 północ, zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P2/M11 B3 11 2 57,57m2 3 północ, wschód, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P2/M12 B3 12 2 48,32m2 2 północ, wschód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P2/M13 B3 13 2 40,41m2 2 zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P2/M14 B3 14 2 47,24m2 2 południe, zachód, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P2/M15 B3 15 2 47,33m2 2 północ, zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P3/M16 B3 16 3 57,57m2 3 północ, wschód, zachód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P3/M17 B3 17 3 48,32m2 2 północ, wschód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P3/M18 B3 18 3 40,41m2 2 zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P3/M19 B3 19 3 47,24m2 2 południe, zachód, wschód II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf
OJP/B03/P3/M20 B3 20 3 47,33m2 2 północ, zachód, południe II kwartał 2020 Zapytaj Zapytaj Zobacz pdf

Kwoty podane w tabeli zawierają podatek 8% VAT.

budowa marzec 2019
budowa marzec 2019